Sunday, February 10, 2013

Pistang Pasasalamat ng Lungsod ng Taguig kay Poong AnaViva Sta. Ana! Happy Thanksgiving Feast to our dear patroness of Taguig!Kami'y nagpupuri't nagpupugay
Ipinagbubunyi ang iyong pangalan
Patnubay namin at buhay
Sa twina ikaw aming gabay

O Sta. Ana, Inang mapagkalinga
Sa 'yong paglingap, kami'y nakikiusap
Sana'y pakinggan mo ang aming pagtawag
Kapayapaan sa ami'y igawad

O Ina ng Birhen
O Sta. Ana naming mahal!


No comments:

Post a Comment